معرفی پرسنل

 • سجاد توحیدی نژاد

  سجاد توحیدی نژاد

  کارشناسی معاون پرورشی
 • علیرضا علی صوفی

  علیرضا علی صوفی

  لیسانس معاون
 • عباسعلی عرب قدیمی

  عباسعلی عرب قدیمی

  فوق لیسانس مدیر